NVD

Onze diëtisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten.

 

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten

 

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is de beroeps- en belangenvereniging van de Nederlandse diëtist. De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profileren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

 

De NVD is er voor alle diëtisten: intra- en extramuraal werkend, met een eigen praktijk en in loondienst, gespecialiseerd en generalist, in de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en in de onderzoekswereld. De NVD telt momenteel ongeveer 2.800 leden. Van alle werkzame diëtisten is circa 80 procent bij de NVD aangesloten.

 

Het beleid van de NVD is gericht op de ondersteuning van de diëtist waarbij zij streeft naar optimale kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van diëtistische zorg. De NVD ontwikkelt producten en diensten die ervoor moeten zorgen dat leden een stevige positie verwerven en/of behouden en hun cliënten succesvol kunnen behandelen. De NVD voert hiertoe onder meer overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties, biedt scholingen aan en faciliteert evidence based practice.

 

Voor meer informatie: http://www.nvdietist.nl