KCOETZ

KCOETZ is een afkorting voor Kennemer Coöperatief voor Effectieve Transmurale Zorg.

 

De Kcoetz is de huisartsen-zorggroep voor ketenzorg in de regio Zuid Kennemerland, opgericht in 2006.

 

Deze groep van ongeveer 100 huisartsen streeft naar verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg voor chronisch zieken.

Zij doen dat in samenwerking met andere zorgaanbieders zoals onder andere diabetesverpleegkundigen, diëtisten, laboranten en medisch specialisten.

Voor meer informatie: http://www.kcoetz.nl/