DNO

DNO, Diabetes and Nutrition Organization

 

 

DNO stelt de diabeteszorg op voedingsgebied in de ruimste zin van het woord centraal met als doel de kwaliteit van die zorg te optimaliseren. DNO richt zich hierbij op alle diëtisten, hulpverleners, industrie, opleidingen en patiëntenverenigingen binnen de diabeteszorg.

 

 

Helen Velthuizen is actief deelnemer van DNO sinds 1997.