Financiering

De behandeling door de diëtist wordt vanuit het basispakket vergoed voor 3 uur per jaar. Hierbij wordt aanspraak gemaakt op het wettelijk verplichte eigen risico. De meeste verzekeraars eisen hiervoor wel een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Daarnaast vergoeden een aantal zorgverzekeraars extra uren dieetadvisering in een aanvullende pakket. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Voor een actueel overzicht van vergoeding van dieetadvisering in de aanvullende verzekeringen kunt u kijken op deze site.

 

Diabetes Mellitus

In de regio Haarlem is de financiering van diabetes geregeld via de KCOETZ, de regionale multidisciplaire zorggroep voor de zorg voor diabetes. U heeft recht op 4 uur dieetadvisering in het eerste jaar dat de dieetbehandeling start. In de daaropvolgende jaren heeft u recht op 1 uur dieetadvisering. Deze vergoeding valt buiten het wettelijk vastgestelde eigen risico.

 

COPD

Voor dieetadvisering bij COPD voor patiënten van huisartsen van de HOED Leonard Springer valt de dieetadvisering binnen de ketenzorg. De zorgverzekeraar vergoed hiervoor 3 uur dieetadvisering en eventuele extra uren vanuit het aanvullende pakket. Deze vergoeding valt buiten het wettelijk vastgestelde eigen risico.